หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ประกาศทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-10-17 18:36:38

เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปี 2563
รายการเอกสาร
Download
1. เอกสารแนบหมายเลข 2 ว1 ด โครงการเดี่ยวDownload
2. หนังสือขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยDownload
3. ประกาศทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดงานวิจัยDownload