หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศผลพิจารณา งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุน Basic Research Fund
ประกาศผลพิจารณา งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุน Basic Research Fund

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-10-16 14:33:33


รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัย Basic Research Download