หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ > IEEE Global Engineering Education Conference 2021
IEEE Global Engineering Education Conference 2021

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 18:12:39

IEEE Publication Recommender

Find the best match for your scholarly article

Conference: 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)

Go to conference website

Abstract Submission Deadline:18 Oct 2020
Notification of Acceptance Date:22 Dec 2020
Accepted Paper Submission Deadline:07 Feb 2021

Conference Description

The IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2021 is the twelfth in a series of conferences that rotate among central locations in IEEE Region 8 (Europe, Middle East and North Africa). EDUCON is the flagship conference of the IEEE Education Society.

Conference Dates:

20-23 Apr 2021

Location:

Radisson Blu Park Royal Palace Hotel
Schlossallee 8
Vienna, Austria

IEEE Sponsors:

IEEE Education Society

Website:

http://educon-conference.org/educon2021/

Learn more:

Visit the IEEE Author Center for more information about publishing with IEEE

Contact:

Christian Kreiter
Fachhochschule Kaernten
Europastrasse 4
Villach Austria 9524
c.kreiter@fh-kaernten.at


ข้อมูลจาก https://publication-recommender.ieee.org/pubsearch