หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบดอกไม้จาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) และคณะกรรมการฯ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบดอกไม้จาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) และคณะกรรมการฯ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 00:57:08

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบดอกไม้จาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) และคณะกรรมการฯ

           วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับมอบดอกไม้จาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) และคณะกรรมการฯ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีวรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th