หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-06-22 09:40:10


ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Online ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHe9IHeoi7mA2ebpp-htlPEyrG2QXnEsnCjelKHZEzIDl0pA/viewform