หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 00:53:13

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์

             วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดในการนำภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่จะส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน และเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหอศิลป์ ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th