หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 12:09:03

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

            วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในฐานะประธานกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่หน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปิตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเหมวดีพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการดี

รูปภาพเพ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1768591836573374

นายวันจักร น้อยจันทร์ รายงาน

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร ถ่ายภาพ