หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศรับข้อเสนอขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-08-28 16:35:46


รายการเอกสารDownload
1. เอกสารแนบหมายเลข ๑ คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ 2562Download
2. เอกสารแนบหมายเลข ๒ ว๑ ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย)Download
3. เอกสารแนบหมายเลข ๓ ว๑ ช (ชุดโครงการ)Download
4. เอกสารแนบหมายเลข ๔ EC 00 แบบประเมินเพื่อขอเข้ารับพิจารณา EC (สำหรับผู้วิจัย)Download
5. เอกสารแนบหมายเลข ๕ เอกสารแนบหมายเลข ๕ คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2563Download
6. เอกสารแนบหมายเลข ๖  ปฎิทินแผนดิน2563ใหม่Download