หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
ประกาศทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58

1. Platform1 P1-6 บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
Download
2. Platform2 P7-9 วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
Download
3. Platform2 P9 สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
Download
4. Platform3 P10 บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
Download
5. Platform4 P13-15 บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
Download
6. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept
Download
7. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564
Download
8. เอกสารประกอบการบรรยาย วิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2564 PMU คุณสุนันทา
Download