หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสวพ. สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการจริยธรรมฯ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ผู้บริหารสวพ. สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการจริยธรรมฯ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-19 16:47:13


ผู้บริหารสวพ. สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการจริยธรรมฯ  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

         

วันนี้ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงแก่ นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้ร่วมให้ความรู้และข้อเสนอแนะที่ดีและแนะแนวทางเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดีเสมอมา


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  www.ird.ssru.ac.th

Facebook fan page: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-160-1341

นางสาวอนุธิดา แสงใส สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... รายงาน

นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... ภาพ

www.ird.ssru.ac.th

IG : IRD_SSRU

Twitter : @ird_ssru

Youtube : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา

Facebook fan page: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ird.ssru)