หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ > International Academic Conference on Development in Science and Technology (IACDST)
International Academic Conference on Development in Science and Technology (IACDST)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 17:20:04

International Academic Conference on Development in Science and Technology (IACDST) 
Event Serial - 332756
Website - http://www.academicsworld.org/Conference2020/Thailand/9/IACDST/
Contact Person - Conference coordinator
Event enquiries email address - info@academicsworld.org
Deadline for abstracts/proposals - 2020-10-16
Organized by - Academicsworld
Venue - Bangkok ,  , Thailand
Event Status - Active

About Event
The Academics World International Academic Conference on Development in Science and Technology IACDST aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Development in Science and Technology. It also provides the premier interdisciplinary forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns, practical challenges encountered and the solutions adopted in the fields of Development in Science and Technology.
.
ข้อมูลจาก https://www.conferencealerts.org/event_detail.php?ev_id=332756