หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ > 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI)
2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 19:24:22

Conference: 2021 3rd International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI)

Go to conference website

Abstract Submission Deadline:Not yet available
Notification of Acceptance Date:20 Feb 2021
Accepted Paper Submission Deadline:10 Mar 2021

Conference Description

ICCCI 2021 serves to foster communication among researchers, engineers and relevant practitioners with a common interest of researching in the broad areas of computer communications and Internet, developing scientific and technological innovations in these areas. The primary focus of the conference is on new and original research results in the areas of theoretical findings, design, implementation, and applications of computer communications and Internet. Both theoretical paper and simulation (experimental) results are welcome.

Conference Dates:

25-27 Jun 2021

Location:

Nagoya Institute of Technology
Gokisocho, Showa Ward
Nagoya, Japan

IEEE Sponsors:

Japan Council
Nagoya Section

Website:

http://www.iccci.org

Learn more:

Visit the IEEE Author Center for more information about publishing with IEEE

Contact:

Quanming Yuan
Gokisocho, Showa Ward
Nagoya Japan qm.yuan@zhconf.ac.cn


ข้อมูจาก https://publication-recommender.ieee.org/pubsearch