หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-04 17:02:55

                                    สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒

             เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กหอประชุมสุนันทานุสรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด และคณะอาจารย์ที่จะดำเนินโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒ ประกอบด้วยอาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ อาจารย์ศศิธร เจตานนท์ และคุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th