หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-06 01:50:28

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔

                เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ คุณเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ คุณชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมเตรียมจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับผู้ดำเนินการโครงการประจำปี ๒๕๖๔ เพื่ออธิบายแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th