หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-25 20:07:39

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

              เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กหอประชุมสุนันทานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ คุณเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ ติดตามการดำเนินงาน และเตรียมการจัดการสัมภาษณ์การจ้างงาน โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th