หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:46:15

สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารศศิพงษ์ประไพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2562 ที่ต้องสอดคล้องตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562