หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สวพ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานวารสารเข้าสู่ฐาน TCI
สวพ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานวารสารเข้าสู่ฐาน TCI

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:45:19

สวพ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานวารสารเข้าสู่ฐาน TCI

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนวารสารให้ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลศูนย์อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน โดยการประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมของวารสารภายในมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการตามแผนเพื่อเตรียมเข้าสู่การยื่นวารสารให้เข้ารับการอ้างอิงในฐานข้อมูลของศูนย์อ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยมีวารสารเข้าร่วมประชุมจำนวน  3 วารสาร ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์ บริหารการพัฒนา และ วิทยาลัยนวัตกรรม