หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-10-27 11:45:18

โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9

 โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงทะเบียนที่ http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/registerethics2020-3