หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > เปิดรับสมัคร!! ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี ๒๕๖๔
เปิดรับสมัคร!! ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-27 16:35:07

   เปิดรับสมัคร!! ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี ๒๕๖๔


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถเลือกสมัครเพื่อลงทำงานในพื้นที่ 2 จังหวัด 10 ตำบล ดังนี้
1.จังหวัดกาญจนบุรี
   - ตำบลจรเข้เผือก
   - ตำบลหนองไผ่
   - ตำบลลิ่นถิ่น
   - ตำบลห้วยเขย่ง
   - ตำบลหินดาด
   - ตำบลเขาน้อย
   - ตำบลท่าตะคร้อ
   - ตำบลพังตรุ
2.จังหวัดสมุทรสงคราม
   - ตำบลบางจะเกร็ง
   - ตำบลคลองโคน

ลักษณะงาน

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ
2. การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของ COVID – 19 และโรคระบาดใหม่
3. การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
4. การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหม่ฯ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Cirular Economy
5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายฯ
6. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

การสมัครแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วย
1. ประชาชน ตำบลละ 5 คน อัตราเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน
2. บัณฑิตจบใหม่ ตำบลละ 10 คน อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
3. นักศึกษา   ตำบลละ 5 คน อัตราเงินเดือน 5,000 บาทต่อเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม DOWNLOAD

สนใจสมัครที่ https://forms.gle/ssjjYBRX1Wt4dcTBA

ดูรายชื่อผู้สมัครที่ https://datastudio.google.com/reporting/5a86bb76-c726-4843-8c63-d2a101488bb9/page/pXeyB