หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจ เข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒
ประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจ เข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-11 11:00:42

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง  การจ้างงานบุคคลเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

          มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จึงประกาศจ้างบุคคลเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน ๗๘ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ตำบลคลองโคน                      จำนวน  ๓ อัตรา

          จังหวัดกาญจนบุรี        

                   ตำบลจรเข้เผือก                     จำนวน ๑๑ อัตรา        

                   ตำบลหนองไผ่                      จำนวน ๑๔ อัตรา

                   ตำบลลิ่นถิ่น                        จำนวน ๑๔ อัตรา

                   ตำบลห้วยเขย่ง                     จำนวน ๑๓ อัตรา

                   ตำบลหินดาด                       จำนวน ๑๒ อัตรา

                   ตำบลท่าตะคร้อ                    จำนวน ๑๑ อัตรา

ลักษณะงาน

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ
2. การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของ COVID – 19 และโรคระบาดใหม่
3. การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
4. การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหม่ฯ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Cirular Economy
5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายฯ
6. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

การสมัครแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วย
1. ประชาชน อัตราเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน
2. บัณฑิตจบใหม่  อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
3. นักศึกษา   อัตราเงินเดือน 5,000 บาทต่อเดือน


กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และการประกาศผล

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

ช่องทาง

วันนี้ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
www.ird.ssru.ac.th

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
www.ird.ssru.ac.th

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
Line Group

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
www.ird.ssru.ac.th

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

อัตรางานว่าง คลิ๊ก

สนใจสมัครงาน คลิ๊ก