หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-09-04 10:08:21


สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival

          เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Alexander Van Servallen, Consultant Elsevier Research Intelligence และ คุณณัฐพล ศรีสุรักษ์ , elsevier training consultant เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Scival โดยโปรแกรม Scival คือ โปรแกรมการวิเคราะห์และช่วยค้นหาผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลจาก ฐานข้อมูล Scopus โดยดึงผลข้อมูลมาแสดงในรูปแบบกราฟฟิคเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง โดยโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รู้ถึงผลงานนักวิจัยในแต่ละรายในมหาวิทยาลัยและรู้ถึงศักยภาพของผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของมหาลัย เพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด