หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบปีที่ ๑๖๐
ผู้บริหารสถาบันวิจัยเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบปีที่ ๑๖๐

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-12-29 16:09:59

        ผู้บริหารสถาบันวิจัยเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี ครบปีที่ ๑๖๐

           เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ผู้บริหารสถาบันวิจัยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี ครบปีที่ ๑๖๐

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th