หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ไม้กวาดดอกอ้อ ภายในแบรนด์ "ภัฏพัฒน์ ณ ระนอง" ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน
ไม้กวาดดอกอ้อ ภายในแบรนด์ "ภัฏพัฒน์ ณ ระนอง" ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-15 14:43:52

ไม้กวาดดอกอ้อ ภายในแบรนด์ "ภัฏพัฒน์ ณ ระนอง" ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน
-----------------------------------------------------------------------

     วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระนอง และนายกเทศมนตรีตำบลหงาว พร้อมด้วยกำนันตำบลหงาว เยี่ยมชมการต่อยอดพัฒนาอาชีพการทำไม้กวาดดอกอ้อ ภายในแบรนด์ "ภัฏพัฒน์ ณ ระนอง" ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน หนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี

www.ird.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
Orawan Sookma