หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-11-09 17:34:55