หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหารสถาบันวิจัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-11-12 16:25:52

ผู้บริหารสถาบันวิจัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี  ผู้บริหารสถาบันวิจัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาและคุณอทิตยา บัวศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th